229-1074

שטר, בנק של צרפת 1960 ע"ס 100 פרנק מצב AUC

Bank of France banknote 1960, in the amount of 100 franc, AUC cond.

Start Price: $375