229-1075

שלושה שטרות-קבלות, גטו לודז' ,15.5.1940 ע"ס: 2,5,10 מרק, מצבים good-VG

Three bills-receipts, Litzmannstadt 15.May.1940, in the amount of: 2,5,10 Mark, good-vg

Start Price: $100 Sold for: $220