229-1077

שטר קבלה ע"ס 20 מרק, גטו ליצמנשטדט Quittung ueber zwanzig Mark der Aeltster der Juden in Litzmannstadt- 15 Mai 1940, UC

Receipt bill of 20 Mark, Lodz Ghetto, Quittung ueber zwanzig Mark der Aeltster der Juden in Litzmannstadt- 15 Mai 1940, UC

Start Price: $100