229-1079

לוט של כ-200 קבלות תרומה של ישיבות שונות, שנות ה50-70

Lot of 200 donation receipts of various Yeshivas, 1950’s-70’s

Start Price: $50