229-1081

שני אסימוני טלפון, ישראל, שנת תשי"ג רגיל והטבעה הפוכה

Two phone tokens, Israel 5713, regular and inverted impression

Start Price: $90