229-1083

לוט שטרות ישראל (49) וכל העולם (30) יצאו מהמחזור

Lot of banknotes, Israeli (49) and from around the world (30), removed from circulation

Start Price: $50