229-1084

עשרים ותשעה שטרות ע"ס 50 שקל 1978, מצבים XF-UC
בנק ישראל

Twenty nine banknotes in the amount of 50 shekels, 1978, XF-UCBank of Israel

Start Price: $30 Sold for: $30