229-1086

מאה שטרות ע"ס 10 ל"י, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל

One hundred banknotes in the amount of 10 IL, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $65