229-1087

חבילה של מאה שטרות 1973, ע"ס 100 לירות ישראליות (מספרים רצים בקפיצה של 9) מצב UC
בנק ישראל

Pack of a hundred banknotes 1973 in the amount of 100 IL, (serial numbers in leaps of 9) UC condBank of Israel

Start Price: $100 Sold for: $325