229-1088

שלושה שטרות ע"ס 100 לירות 1968 מספרים שחורים, מצב UC
בנק ישראל

Three banknotes in the amount of 100 IL, 1968, black numbers, UCBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40