229-1089

תשעים שטרות ע"ס 50 לירות, 1968, מספרים רצים שחורים, סדרה 5/נ, מצב UC
בנק ישראל

Ninety banknotes in the amount of 50 IL, 1968, black serial numbers, series 5/n, UCBank of Israel

Start Price: $120 Sold for: $350