229-1090

שלושה עשר שטרות, ע"ס 50 לירות 1960, מצבים VG-XF
בנק ישראל

Thirteen banknotes 1960, in the amount of 50 IL, VG-XFBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40