229-1091

שלושה שטרות: חמש מאות מיל, מצב good-VG לירה א"י אחת, מצב VG-fine, חמש לירות א"י , מצב VG-fine
בנק אנגלו-פלשתינה בע"מ

Three banknotes: 500 mil, good-vg, 1 Eretz Israel lira, vg-fine, 5 Eretz Israel lira, vg-fineAnglo-Palestine Bank

Start Price: $120 Sold for: $160