229-1092

עשרה שטרות ע"ס 50 לירות 1968, מספרים רצים שחורים, סדרה 5/נ, מצב UC
בנק ישראל

Ten banknotes in the amount of 50 IL, 1968, black serial numbers, series 5/n, UCBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $55