229-1093

ארבעה שטרות: 500 פרוטה, מצב good לירה אחת, מצב fine-XF, חמש ל"י מצב fine, עשר ל"י מצב fine
בנק לאומי לישראל

Four banknotes: 500 pruta, good condition, 1 lira, fine-xf, 5 IL, fine, 10 IL, fineBank Leumi L/Israel

Start Price: $160 Sold for: $200