229-1094

אלבום עם שטרות ישראליים 1958-1978 ערכים שונים, מצבים שונים
בנק ישראל

Album of Israeli banknotes 1958-1978, different values, various conditionsBank of Israel

Start Price: $40 Sold for: $40