229-1095

שלושים שטרות ע"ס 10 שקל חדש 1985 (15), 1987 (10), 1992 (5), מצבים XF-UC
בנק ישראל

Thirty banknotes in the amount of 10 NIS, 1985 (15), 1987 (10), 1992 (5), XF-UCBank of Israel

Start Price: $180 Sold for: $180