229-1096

תשעה שטרות 1960, ע"ס 50 לירות מספרים חומים רצים, סדרה 2/ב, מצב UC
בנק ישראל

Nine banknotes 1960, in the amount of 50 IL, brown serial numbers, series 2/b, UCBank of Israel

Start Price: $45 Sold for: $55