229-1097

חבילה של מאה שטרות 1968, ע"ס 50 לירות מספרים כחולים רצים, סדרה 4/א, מצב UC
בנק ישראל

Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 50 IL, blue serial numbers, series 4/a, UC cond.Bank of Israel

Start Price: $300 Sold for: $300