229-1098

חמישים שטרות, ע "ס 50 שקל, 1978, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל

Fifty banknotes in the amount of 50 shekels, 1978, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

Start Price: $50