229-1100

שטר משנת 1973 עם טעות חיתוך מצב UC
בנק ישראל

Banknote, 1973, with cutting error, UCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $50