229-1101

חבילה של מאה שטרות, 1968, ע"ס 50 לירות מספרים שחורים רצים, סדרה 8/נ, מצב UC
בנק ישראל

Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 50 IL, black serial numbers, series 8/n, UC cond.Bank of Israel

Start Price: $300 Sold for: $400