229-1102

חצי חבילה של חמישים שטרות 1973, ע"ס 100 לירות ישראליות, מספרים רצים בקפיצה של 9, מצב UC
בנק ישראל

Half a pack - fifty banknotes 1973, in the amount of 100 IL, serial numbers in leaps of 9, UC cond.Bank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $80