229-1103

חבילה של מאה שטרות בנק ישראל, ע"ס 50 לירות, מספרים שחורים רצים, סדרה 8/נ, מצב UC
בנק ישראל

Pack of a hundred Bank of Israel bills, in the amount of 50 IL, black serial numbers, series 8/n, UCBank of Israel

Start Price: $300 Sold for: $350