229-1104

חמישה עשר שטרות ע"ס 100 לירות 1968, מספרים שחורים , מצב UC
בנק ישראל

Fifteen banknotes in the amount of 100 IL, 1968, black numbers, UCBank of Israel

Start Price: $50 Sold for: $80