229-1105

שלושים ושבעה שטרות ע"ס 500 לירות 1975, מצב UC
בנק ישראל

Thirty seven banknotes in the amount of 500 IL, 1975, UCBank of Israel

Start Price: $325 Sold for: $425