229-1106

שבעה שטרות ע"ס 10000 שקל 1984, מצבים XF-UC
בנק ישראל

Seven banknotes in the amount of 10.000 shekels, 1984, XF-UCBank of Israel

Start Price: $60 Sold for: $60