229-1107

שלושים ותשעה שטרות ע"ס 500 לירות 1975, מספרים רצים בקפיצות של 9, מצב UC
בנק ישראל

Thirty nine banknotes in the amount of 500 IL, 1975, serial numbers in leaps of 9, UCBank of Israel

Start Price: $400