229-1108

שמונים שטרות, ע"ס 100 שקל 1979, מצב UC
בנק ישראל

Eighty banknotes in the amount of 100 shekels, 1979, UCBank of Israel

Start Price: $80 Sold for: $325