229-1109

חבילה של מאה שטרות 1968, ע"ס 100 לירות ישראליות מספרים אדומים רצים, סדרה ס/ז, מצב UC
בנק ישראל

Pack of a hundred banknotes 1968 in the amount of 100 IL, red serial numbers, series ?, UC cond.Bank of Israel

Start Price: $1200 Sold for: $1800