229-1111

שטר ע"ס עשרה פונטים פלשתינאיים א"י ירושלים 1. January 1944 סדרה B, Ten Palestine Pounds , מצב VG
Palestine Currency Board

Banknote in the amount of ten Palestine pounds, Jerusalem, 1 Jan. 1944, series B Ten Palestine Pounds, VG cond.Palestine Currency Board

Start Price: $5000