229-1112

תשעים וששה שטרות, ע"ס 100 לירות 1973, מצבים XF-UC
בנק ישראל

Ninety six banknotes in the amount of 100 IL, 1973, XF-UCBank of Israel

Start Price: $100 Sold for: $100