229-1114

תעודה מניה על שם, 1936 כתמים
בנק לחקלאות ולבנין

Bearer bond, in the name of 1936, stainsAgricultural Building Bank for Palestine

Start Price: $40 Sold for: $40