229-1115

תעודת פקדון על שם, ע"ס חמש לירות א"י של הלואה וחסכון, ירושלם, אגודה הדדית בע"מ, 3.5.43, עיצוב: גור אריה ורבן, בצלאל

Deposit certificate, Halvaah Vehisachon, Jerusalem Cooperative Society LTD 3.5.43, design: Gur Arieh and Raban, Bezalel

Start Price: $50 Sold for: $50