229-1136

מדי צה"ל שנות ה50: ירכית ומכנסי ירכית, עם דרגות אלוף משנה וכן כובע עם סמל המטכ"ל ותיק "שכל"

IDF uniform, 1950's: tunic and tunic pants, with colonel ranks and a beret with the General Staff badge and satchel

Start Price: $150 Sold for: $150