229-1471

בית חורין והוא סדר הגדה של פסח מץ, תקכ"ז 1767, אוצ הג 251, מפה חלקית בלבד

Beit Chorin V’hu Seder Hagadah Shel Pessah Metz, 5527 1767, Otz. Hag. 251, partial map only

Start Price: $750