230-1002

ארבעה מטבעות כסף, אוסטרו-הונגריה ששה קרויצר 1729, הארכידוקס קרל ה-6, מצב Fine, עשרים קרויצר 1832, הקיסר פרנץ ה-1 XF, עשרה קרויצר 1872, הקיסר פרנץ יוזף, פלורין אחד, הקיסר פרנץ יוזף

Four silver coins, Austro-Hungary, 6 Kreutzer 1729, Archduke Karl VI, Fine cond., 20 Kreutzer 1832, Emperor Franz I, XF, 10 Kreutzer 1872, Emperor Franz Josef, 1 Florin, Emperor Franz Josef

Start Price: $150