230-1003

שני מטבעות Liberty Dollar, ארה"ב כ"א במשקל אונקיה כסף טהור : 1991, מצב VF, ו-1994 מצב XF

2 Liberty Dollars, USA, 1 ounce pure silver each: 1994 (XF), 1991 (VF)

Start Price: $40 Sold for: $40