230-1009

שני מטבעות, ע"ס דולר ארה"ב אחד דיוקן איזנהאור, מצב UC

Two coins, 1 US dollar, portrait of Eisenhower, UC cond.

Start Price: $40