230-1011

מטבע כסף עותמאני, ע"ס Yuzkuk 1203 1790

Ottoman silver coin, in the amount of ?, 1203-1790

Start Price: $50 Sold for: $55