230-1013

שני מטבעות כסף, הרייך הגרמני ע"ס שלושה מארק, 1913 (לזכר 1813), ושני מארק, 1926

Two silver coins, German Reich, three Mark, 1913 (commemorating 1813), two Mark 1926

Start Price: $50 Sold for: $50