230-1016

שמונה עשר מטבעות חצי דולר , ארה"ב: ששה עשר כסף 900, מצביםgood-vg (1937, 1941, שלושה של 1942, ששה של 1943, 1944, שלושה של 1945, 1946) כסף 800 , 1964, XF, Copper Nickel, 1976, UC

Eighteen 1/2 US Dollar coins, USA: sixteen silver 900, good-vg cond.: 1937, 1941, 1942x3, 1943 x6, 1944, 1945x3, 1946, silver 800, 1964, XF, UC Copper Nickel, 1976

Start Price: $200