230-1023

מטבע זהב, ספרד, ע"ס חצי Escudo המלך קארול ה-3, 1783, מצב Fine

Gold coin, Spain, 1/2 Escudo, Carol IV, 1783, Fine

Start Price: $50 Sold for: $300