230-1030

מטבע זהב, בלגיה, ע"ס 20 פרנק Leopold II, 1877, VF

Gold coin, Belgium, 20 franc, Leopold II 1877, VF

Start Price: $220 Sold for: $260