230-1043

ארבעה מטבעות כסף, דולר ארה"ב שלושה Morgan type 1921, מצבים VF-XF, אחד Peace type, מצב VF-XF, כסף 900

Four US silver Dollar coins, three Morgan type 1921, VF-XF cond., one Peace type, VF-XF cond., silver 900

Start Price: $100