230-1047

מטבע דולר כסף, נשר עם הרלדיקה הפוכה, 1798 מצב A.G.-Good

Silver Dollar, Heraldic eagle reverse, 1798, A.G.-Good

Start Price: $100 Sold for: $100