230-1053

מדלית ארד, הצאר אלכסנדר השני 1855-1881 דיכוי המרד הצ'צ'ני והמרד בדגיסטן, ושאר מחוזות הקווקז, 1857-1859

Bronze medal, Tsar Alexander II 1855-1881, on the occasion of the suppression of the Chechen uprising in Dagestan, and further regions of the Caucasus, 1857-1859

Start Price: $90