230-1055

מדלית כסף פרוסיה עם הקדשה חרוטה בצד ב', 1867 Wilh. Koenig v. Preussen-Augusta Kon.v. Pr. פגמים

Prussian silver medal, with engraved dedication on the reverse side with: Koenig v. Preussen-Augusta Kon.v. Pr, 1867, damages

Start Price: $90