230-1056

אסימון-מדליה, רוסיה הצארית לזכר 300 שנה בית רומנוב, 1913

Token-medal, Tsarist Russia, commemorating 300 years to the House of Romanov, 1913

Start Price: $60