230-1057

מדלית ארד, הצאר אלכסנדר הראשון, 1801-1825 לרגל פלישת נפוליאון 1812

Bronze medal, Tsar Alexander I 1801-1825, on the occasion of the invasion of Napoleon 1812

Start Price: $90